Transaktionshistorik

Din transaktionshistorik kan granskas och filtreras för visning av transaktionstyp eller status.

 1. Gå till Transaktionshistorik sidan,  som finns i "Meny" knappen på botten av skärmen, klicka på "Transaktionshistorik" genom "Kassören" och  följande visas:
   
  Följande tabell ger en beskrivning av fälten i innehav:
  Fält Beskrivning
  Transaktion Typ Visar vilken typ av transaktion du vill filtrera. Alternativen är: Insättning, Uttag, bonus och alla.
  Status Välj status för transaktioner. Alternativen är: Godkända, Misslyckade, avbrytna, pågående, återvända, Chargeback, behandlade och alla.
 2. Klicka på Sök. Skärmen visar ett filtrerad resultat med datum, typ och metod av transaktionen, samt hur mycket pengar och transaktionen status.