Användarvillkor

Allmänna användarvillkor för Gratorama.com:
Dessa allmänna användarvillkor skall gälla för alla interaktioner med Gratorama.com och skall läsas med alla relevanta PR villkor. Var god läs hela det rättsliga bindande avtalet mellan Hermione Limited under varumärket Gratorama.com och dig själv.
Hermione Limited är ett bolag bildat enligt lagstiftningen i Cypern och är helt reglerad av lagarna i det landet. Se till att du fullt förstår innan du godkänner. När du har godkänt bekräftar du att du har läst och samtycker till att vara bunden till villkoren i detta avtal. Genom att spela på Gratorama.com, garanterar du att du förstår och accepterar att följa dessa villkor i dess helhet och utan reservationer. Var vänlig och granska alla vår webbsidas policyer när det gäller integritet och säkerhet, ansvarsfullt spelande, utbetalningar och bonusvillkor, samt spel regler och kampanjer.
Konstruktionen, giltighet och utförande av detta avtal kommer att regleras enligt Cyperns lagstiftning. Vid eventuell avvikelse mellan de betydelser i någon av de översatta versionerna av detta avtal och den engelska versionen, skall den mening som avses i den engelska versionen ha företräde.
Skrapspelen är begränsade till individer som innehar myndig ålder enligt den jurisdiktion där den enskilde är bosatt, om du inte är minst 18 år kan du inte spela på Gratorama. com under några omständigheter. Bevis på ålder kan begäras när som helst.
Deltagande i aktiviteter och spel på Gratorama.com är endast öppen för boende i de jurisdiktioner där sådant deltagande är lagligt och inte förbjudet. Deltagande av spelen är ogiltigt där det är förbjudet enligt lag. Vid satsningar av riktiga pengar, medger spelaren att han / hon lagligen får göra detta inom deras jurisdiktion eller land.
Du garanterar och intygar att: du inte är bosatt i: USA, Israel, Frankike, Franska territorier, Holland, Belgien, Spanien, Italien, Danmark, Bulgarien, Cypern, Irak, Kina, Polen, Sydafrika eller Lettland.

Du garanterar och intygar att: du inte är klassificerad som en spelmissbrukare. Anställda av Gratorama.com, dess ägare, myndigheter och deras familjer och vänner är inte berättigade att delta  i någon kampanj som erbjuds av Gratorama.com. 
Spelet är för underhållningsändamål. Inget köp är nödvändigt eller krävs för att spela spelet. Du kan spela utan att satsa pengar om du vill. Varje deltagande i spel sker på eget val, diskretion och risk. Genom att spela spelen, bekräftar du att du inte anser spelen eller varumärket för att vara kränkande, stötande, orättvist eller oanständiga.

För att undanröja alla tvivel, är företaget ägare och licensinnehavare av upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter och / eller det Interaktiva Systemet och alla spel som erbjuds på webbplatsen. Spelare och framtida spelare förvärvar inga rättigheter därigenom att använda tjänsterna och / eller våran hemsida. Dessutom, annat innehåll på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, programvara, bilder, illustrationer, grafik, fotografier, animationer, videor, musik, ljud och text eller någon av webbplatsens innehåll, tillhör bolaget eller en av dess företag och / eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrätten och / eller andra immateriella rättigheter eller andra behörigheter. Under inga omständigheter får du använda Webbplatsinnehåll utan föregående skriftligt medgivande.
Genom att besöka och därmed spela som en medlem av denna webbplats accepterar du att följa dess regler och klassificeringar. Således genom att registrera sig och därefter att öppna ett konto, spela spelen, och medverka både i spel med pengar och gratis spel, accepterar du per definition villkoren, inte bara i processen av ditt konto, utan även någon ersättning webbplatsen erbjuder dig, spelaren, genom ett pris i kontanter eller någon annan belöningsmekanism.
När du öppnar ett gratiskonto spel eller spel med riktiga pengar, kommer detta konto att fungera som din identitet så länge du kommer att använda våra tjänster. Endast ett konto är tillåtet per person, per hushåll.
Användningen av Gratorama.com programvara innebär godtagande av alla dessa termer, som skall gälla på obestämd tid. För att undvika missförstånd är det överenskommet att du är bunden av detta avtal om du använder programvaran eller webbplatsen på något sätt, inklusive, men inte begränsat till, initiera eller göra en insättning via ditt konto eller skicka in dina insättningsuppgifter till oss.
Vid behov kan villkoren ändras eller uppdateras. Spelaren accepterar detta som en del av webbplatsens behörighet att göra det när och om det behövs. Även om varje förändring blir tid och datum-stämplade, är det spelarens ansvar att kontrollera villkoren vid insättning. Detta dokument träder i kraft vid den första registreringen, men vi uppmuntrar alla spelare att kontrollera dem igen innan insättning. Du garanterar och intygar att all information du har gett i registreringsprocessen till Gratorama.com är korrekta och du kommer att fortsätta att uppdatera uppgifterna om det blir några förändringar.
De betal / kreditkort detaljer som tillhandahålls av dig i registreringsprocessen tillhör den registrerade kontoinnehavaren och kortet har inte rapporterats som förlorad eller stulen.
Återbetalningspolicy:
Återbetalning kommer endast att behandlas om den föregivna insättningen, inklusive bonus, inte har använts för spel på Gratorama.com. En begäran om återbetalning skall endast övervägas om begäran sker inom de första tjugofyra (24) timmarna efter den föregivna transaktionen, eller inom trettio (30) dagar efter att ett spelarkonto har äventyrats.
För att säkerställa att alla betalningar som görs till vårt företag respekteras efter återbetalningen är upprättad, förbehåller vi oss rätten att hålla en begäran om återbetalning tills identiteten för användaren av spelarkontot är tillräckligt etablerad för vår belåtenhet. Spelaren samtycker till att tillhandahålla en attesterad eller certifierad identifikation enlighet med gällande lagstiftning i din jurisdiktion. Alla nödvändiga dokument som inte kommer att läggas fram inom fem (5) dagar efter vår begäran, kommer sådan återbetalning eller reverserad transaktion inte ske, ditt spelarkonto kommer att stängas och du förlorar alla medel på ditt spelarkonto. Sådana beslut ska vara slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas.

Du är fullt medveten om det faktum att det finns en risk att förlora pengar genom användning av programvaran. Du gör inte insättningar med medel från brott och / eller otillåten verksamhet. Du bedriver inte någon brottslig verksamhet och / eller har några planer på att använda spelarkontot i samband med sådan verksamhet. Du använder inte eller avser att låta någon annan person att använda programvaran och spelarkonto för någon olaglig aktivitet, inklusive men inte begränsat till, bedrägeri eller penningtvätt, enligt tillämplig lag i synnerhet din jurisdiktion och de lagar som gäller oss.
Gratorama.com förbehåller sig rätten att avstänga ditt konto av någon anledning när som helst utan förvarning. Eventuellt saldo på ditt konto vid sådan hävning kommer att skickas till dig med check.
Gratorama.com förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ogiltigförklara eventuella vinster och konfiskera eventuellt saldo på ditt konto för någon av följande omständigheter:

 • Om du har mer än ett aktivt konto på Gratorama.com
 • Om namnet på ditt konto inte matchar namnet på kreditkortet (er) som används för att göra inköp till ditt konto.
 • Om du deltar i en kampanj och utträder innan kraven är uppfyllda i den kampanjen
 • Om du lämnar inkorrekta eller vilseledande registreringsinformation.
 • Om du är under 18 år.
 • Om du bor i en jurisdiktion som förbjuder ditt deltagande av spel enligt lag.
 • Om du har godkänt eller tillåtit (avsiktligt eller oavsiktligt) någon annan att spela och eller använda ditt konto.
 • Om du har gjort "charge back" av någon av de inköp som gjorts med ditt kreditkort på ditt registrerade konto.
 • Om du har fuskat eller om det avgörs av oss att du har använt dig av ett system (inklusive maskiner, datorer, mjukvara eller andra automatiserade system) som utformats speciellt för att besegra programvaran.

Gratorama.com förbehåller sig rätten att betala ut alla vinster med en maximal hastighet på femton tusen euro (  15,000) i månaden. Eventuella vinster kommer att betalas ut i samma vecka takt tills komplettering. Alla belopp som skall tas ut som är större än den angivna maximala överförs tillbaka till spelarens konto. Uttag är beroende på alla villkor som anges ovan och kontroll av alla nödvändiga handlingar som begärts.

Innan eventuella vinster betalas till dig, kommer Bolaget genomföra en säkerhetsgranskning och kommer att kräva att du ger identifikation eller annan information eller dokumentation som Företaget, efter eget gottfinnande, tycker är nödvändigt. Om du inte följer någon säkerhet begäran förbehåller sig Bolaget rätten att annullera eventuella vinster på ditt konto. Genom att acceptera ett pris och / eller vinster samtycker du till att använda ditt namn och / eller liknande för reklam och marknadsföring utan ytterligare kompensation utom där förbjudet enligt lag.
Om du har ett klagomål med avseende på något resultat av spelet, måste du lämna in ditt klagomål till bolaget skriftligen inom fjorton (14) dagar. Om klagomålet mottagits efter denna tid kommer vi inte att beakta den. Däremot om det finns förmildrande omständigheter, eller en spelare som är oförmögen eller annars otillgänglig för kommentar, kommer vi att beakta dessa frågor från fall till fall, men förbehåller oss rätten att hänvisa till 14 dagars regeln ovan.
I händelse av en diskrepans mellan resultatet som visas på din spel programvara och spel serverprogramvaran, skall resultatet på  serverprogramvaran bli det officiella och rådande resultat av spelet.
Du och bara du är ansvarig för eventuella skatter på eventuella priser och / eller vinster som du samlar in från företaget.
Bolaget förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande att avbryta all aktivitet eller spel när som helst.
Om du inte loggar in på ditt spel konto under en period av 180 dagar, kommer eventuellt saldo på ditt konto förverkas till företaget.
Du är ansvarig för att hålla ditt användarnamn och lösenord säkert och hemligt. Ingen annan än du får använda den. Inte någon annan person eller tredje part inklusive, utan begränsning, någon minderårig, får använda eller återanvända ditt konto, få tillgång och / eller använda något material eller information från webbplatsen, ta emot något pris eller delta i spelen. Du är ansvarig för alla inköp och / eller förluster som kan uppstå på ditt konto.
För att åstadkomma rättvist spel av uttag av pengar måste du satsa minst femton tusen(30) gånger din bonus om inte annat anges skriftligen av en godkänd representant för Gratorama.com. När du fått en bonus kan du inte ta ut någon summa från ditt konto förrän du har uppfyllt omsättningskraven. Vi förbehåller oss rätten att då och då erbjuda bonusar och / eller kampanjer som kommer vara föremål för egna villkor. Vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka någon av dessa specialerbjudanden och bonusar när som helst. Du förstår att genom att acceptera en bonus som erbjuds av oss, är du bunden av villkoren i vår bonuspolicy.

Bolaget ansvarar inte för datorfel eller försök från spelare att delta i spelet genom metoder och sätt som inte avses av bolaget. Gratorama.com ansvarar inte för funktionaliteten av internet. I händelse av fel är spelaren ensam ansvarig för detta och deras system eller systemleverantör.
Om du misstänks för fusk eller försök att lura spelet, förbehåller sig Bolaget rätten att publicera dina handlingar tillsammans med din identitet och e-postadress, samt att sprida denna information till andra, banker, kreditkortsföretag, och lämpliga organ. Om du gör ärekränkande uttalanden med avseende på bolagets verksamhet, förbehåller sig Bolaget rätten att blockera ditt konto utan förvarning och vidta rättsliga åtgärder som krävs för att skydda företagets rykte.
Du ska hålla företaget, dess anställda, tjänstemän, chefer, licenstagare, distributörer, grossister, affiliates, dotterbolag, reklam, reklambyråer eller andra agenturer, media partners, agenter och återförsäljare skadeslösa och skall fullt själv ersätta alla kostnader, utgifter, skulder och skador som kan uppkomma som ett resultat av: (i) ditt inträde, användning eller återanvändning av webbplatsen, (ii) din användning av material på webbplatsen, (iii) ditt inträde, användning eller återanvändning av server, (iv) ditt deltagande i spel, eller (v) ditt godkännande av något pris.
Om någon av materialen i spelen är störda, vanställda, förfalskade eller skadade de blir ogiltiga och oanvändbara. Ansvarsskyldighet för materialen i Spelen som innehåller något fel är begränsat till ersättning av densamma.

Om något skulle sluta fungera i spelen och/eller i spelets servrar kommer alla spel/satsningar och förtjänster som uppstår som resultat av det att ogiltigförklaras.

Din personliga information som samlas in när du registrerar dig som medlem på vår webbplats hålls strikt konfidentiellt och kan användas när du kommunicerar med oss.
Om du registrerar dig som kund av våra tjänster, kan vi använda den personliga information som du lämnar för faktureringsändamål och för att administrera och hantera ditt konto och ge PR uppdateringar om sådana produkter eller tjänster som avses ovan. Vi kan ibland anlita andra företag för att tillhandahålla begränsade tjänster för vår räkning, inklusive utan begränsning, identitetskontroll, betalningshantering och tillhandahållande av programvara. 
Vi kommer endast att ge dessa företag information som rimligen krävs för att utföra tjänsten och de kommer att förbjudas att använda informationen i något annat syfte. Generellt, när någon av våra utomstående partner samlar in och / eller har tillgång till din personliga information, kräver vi att de följer vår fastställda integritetspolicy och skyddar sekretessen för din personliga information. 
Villkoren här representerar det fullständiga, slutgiltiga och exklusiva avtalet mellan dig och företaget och ersätter och förenar alla tidigare avtal, utfästelser och överenskommelser mellan dig och företaget.

 • Ditt beslut att använda tjänsterna görs på eget ansvar och risk. Vi ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive förlust av vinster. Vi förbehåller oss rätten att rätta till och göra ändringar i detta avtal och / eller spel, spel regler, Bonusvillkor och uttagspolicy. Vi uppmuntrar dig att undersöka Användarvillkoren för att kontrollera den uppdaterade versionen.
 • Om du inte samtycker till ändringar som gjorts i detta avtal ,bonusvillkor eller spelregler bör du omedelbart upphöra med all aktivitet på ditt konto.
 • Innan utbetalning av vinst, måste det valideras enligt detta avtal och alla fastställda villkor. Vi förbehåller oss rätten att göra det enda och slutliga beslutet angående ett vinnande status och vårt beslut är slutgiltigt, bindande och kan inte överklagas. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande vägra att öppna ett konto till någon person.
 • Detta avtal skall regleras och tolkas i enlighet med Cyperns lagstifning.

Dessa Användarvillkor har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan innebörden av översatta versioner av denna policy och den engelskspråkiga versionen skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.

Version 1
Daterad 01/11/2015