Säkerhet och integritet

Vi på Gratorama tar din säkerthet på allra största allvar. Gratorama.com anstränger sig alltid för att se till att din integritet alltid är skyddad.

Som en speloperatör baserad i Europeiska Unionen har vi skyldighet att följa den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Denna Integritetspolicy förklarar hur vi går tillväga när vi samlar in, använder och överlämnar din information då du använder vår webbplats (tillsammans: "Tjänsten"). Den förklarar även de rättigheter du som individ har rörande de personuppgifter vi har lagrat.

Integritetspolicyn är en del av våra Användarvillkor, och finns refererade i dessa.

Denna integritetspolicy är en viktig del av Hermione Ldtoch Gratorama.com:s Användaravtal. När du klickar på "Jag godkänner"-knappen eller använder dig av Gratorama.com:s webbplats har du automatiskt godkänt att vi samlar in, använder och överlämnar din information i enlighet med denna Integritetspolicy.

Om du inte godkänner detta, eller inte känner dig bekväm med någon del av Integritetspolicy, kan du inte fortsätta använda Gratorama.com:s webbplats eller tjänster.

Vi samlar in din information i för att följa våra, av reglerande myndighet, ålagda skydligheter, åtaganden och ansvar. Samt för att uppfylla krav från annan gällande lagstiftning och andra myndigheter (med myndighet menas de myndigheter som har styrande, juridiska eller reglerande befogenheter gällande oss). Vi samlar även in information för att uppfylla lagliga krav eller för att efterleva domstolsbeslut. Anmälan om brottslighet eller misstänkt brottslighet, inklusive pengatvätt eller bedrägerier, är även det en del av vår process.

 

I enlighet  med den nya dataskyddsförordningen (GDPR), har Företaget åtagit sig att alltid betänka kundernas rättigheter:

 

Meddelanden om intrång

Eftersom ett dataintrång med stor sannolikhet resulterar i fara för individens rättigheter och friheter, är Företaget skydliga att informera alla kunder inom 72 timmar från det att de uppmärksammat intrånget.

 

Rätten till åtkomst

Gratoramas klienter har rätt att få information om huruvida personuppgifter hanteras, var de hanteras och i vilket syfte. För ytterligare information, läs följande delar av vår Integritetspolicy: Vilken information samlar vi in? Hur samlar vi in den? Hur använder vi den information vi samlat in? Med vem delar vi den insamlade informationen? Hur länge sparar vi insamlad information?

Vid förfrågan kan vi överlämna en kopia av den insamlade informationen i elektroniskt format.

 

Rätten att bli bortglömd

Gratoramas kunder har rätt att begära att deras personuppgifter raderas, och att vi inte längre ska sprida uppgifterna i Företaget eller till Tredje part. Denna rätt kräver dock att Företaget väger individens rättigheter mot det "allmänna intresset gällande tillgång till data", då de överväger dessa önskemål.

 

Datarörlighet

Gratoramas kunder har rätt att begära ut tidigare lämnade personuppgifter. Datarörligheten tillåter kunder att använda sig av dessa uppgifter hos andra operatörer.

 

Vilken information samlar vi in?

Vi samlar in två typer av information från våra användare:

Den första typen är oidentifierad och oidentifierbar information gällande användaren, vilken kan ha blivit tillgänglig eller insamlad i samband med att du använder dig av våra Tjänster ("Icke-personbunden Information"). Användarens icke-personbundna information inkluderar Internet alias, IP-adresser, ISP och typer av operativsystem, webläsare och vilka tider vår tjänst används.

Den andra typen av information är individuellt identifierbar information, det vill säga information som identifierar individen eller, som med rimlig ansträngning, kan användas för att identifiera individen ("Personuppgifter"). När du använder våra tjänster kommer du bli ombedd att lämna Personuppgifter. Användarens personuppgifter omfattar Internet alias, Användarnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortsnummer och ekonomisk information.

Vi kombinerar Personuppgifter med Icke-personbunden information, den kombinerade informationen behandlas som Personuppgifter så länge den förblir kombinerad.

 

Hur samlar vi in information?

Vi samlar in all Kontoinforamtion som du lämnat i samband med skapandet av ditt Konto. Vi samlar in dina personuppgifter då du registrerar dig för att bli en medlem på webbplatsen; frivilligt lämnade uppgifter i samband med att du använder webbplatsen eller när du kommunicerar med oss. För att erbjuda bästa möjliga tjänst, och för att minimera risken för orättvisor, sparar vi utdrag av din spelhistorik och din transaktionshistorik. Vi samlar också in information när vissa förändringar i kundens konto sker enligt kundens önskemål, exempelvis vid ändrad e-postadress, registrering av ny betalningsmetod och så vidare.

 

Cookies

Vi använder cookies (ett liten mängd information som skickas från webbplatsen och som lagras i användarens webbläsare under tiden som denna befinner sig på webbplatsen) för att spåra ditt användande av Gratorama.com, för att förse dig med en personanpassad spelarupplevelse och för att låta dig logga in, och börja spela, snabbare nästa gång du besöker webbplatsen.

Du kan ta bort cookies från din dator genom att följa instruktionerna gällande din enhets inställningar; Du kan läsa mer om cookies på www.allaboutcookies.org; men, om du väljer att stänga av cookies, kommer vissa funktioner i vår tjänst att fungera sämre och din upplevelse kan försämras.

 

Hur använder vi den information vi samlat in?

Vi använder och delar Personuppgifter på det sätt som beskrivits i denna Integritetspolicy. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part, men då enbart för att uppfylla ett enda syfte, så som anges i denna Integritetspolicy. I sådana fall kommer vi att kräva att tredje part godkänner att hantera dessa uppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

Vi använder enbart insamlade personuppgifter och information för dess ursprungliga syfte; att låta oss kommunicera och skicka dig dina uttagna medel. Vi kan även kontakta dig via den e-postadress som lämnats angående information gällande nya mjukvaruuppdateringar, uppdateringar i våra Användarvillkor och policys, samt marknadsföringsmaterial.

Vi kan komma att använda de uppgifter som du lämnade då du skapade ditt konto för att underlätta ditt användande av tjänsterna (inklusive för betalningar) och för att administrera och hantera ditt konto, samt för att förse dig med uppdateringar i marknadsföring gällande sådana produkter och tjänster.

Vi kommer inte skicka några oombedda meddelanden med erbjudanden eller reklam från tredje part.

 

Med vilka delar vi informationen vi samlat in?

Vi delar inte med oss av din information. Inte till någon tredje part, företag eller organisation.

Vi kommer dela med oss av dina uppgifter när vi är skyldiga att göra detta som en del av en utredning eller efter begäran från relevanta Myndigheter eller tredje part direkt anslutna till oss. Denna information inkluderar din e-postadress och andra personuppgifter som du lämnade vid registreringen.

Vi kan då och då komma att hyra in andra företag för att erbjuda begränsade tjänster å våra vägnar, inklusive men inte begränsat till, verifiering av identitet och autentiering, hantering av betalningar, utlämnande av marknadsföringsmaterial, för information gällande våra och våra samarbetspartners tjänster och för leverans av mjukvara.

Vi kommer bara dela information som dessa företag rimligen kan behöva för att utföra sina tjänster, och de kommer förhindras från att använda informationen i andra syften. När en av våra samarbetspartners samlar in och/eller har tillgång till dina personuppgifter kräver vi att de följer vår upprättade Integritetspolicy och håller sekretessen kring dina personuppgifter.

Vi kan också komma att överlämna personuppgifter eller annan information som du lämnat om vi har anledning att tro att överlämnadet av denna hjälper, eller är nödvändig för att: (i) genomdriva våra policys (inklusive vårt Användaravtal), inklusive potentiella brott mot dessa; (ii) undersöka, upptäcka, förhindra eller agera gällande illegal aktivitet eller annat bedrägligt beteende, misstänkt bedrägeri eller säkerhetsfrågor; (iii) för att etabera eller agera utifrån våra rättigheter att skydda oss mot juridiska kräv; (iv) för att skydda rättigheter, tillgångar och säkerhet gällande oss, våra användare, dig själv samt tredje part.

 

Hur skyddar vi och överför din information?

När din personliga, och icke-personbundna information skickas från din dator till vår server säkerställer vi att känsliga uppgifter överförs säkert via nätet och att dessa förblir strängt konfidentiella.

Gratorama.com använder sig av den allra senaste 128-bitars Secure Socket Layer (SSL)-krypteringstekniken. Uppgifterna överförs till och från vår säkra server, vilken skyddas av de allra senaste, och uppdaterade, brandväggarna.

Eftersom vi är ett internationellt företag kan det vara nödvändigt för oss att skicka dina Personuppgifter till länder utanför EU. Dataskyddslagarna och andra lagar i dessa länder kan ibland vara mindre omfattande än de som finns i den Europeiska Unionen - i dessa fall tar vi till ytterligare åtgärder för att säkerställa att liknande skydd ges till dina Personuppgifter. Du godkänner härmed att vi överför dina Personuppgifter till länder utanför Europeiska Unionen.

 

Hur länge behåller vi informationen vi samlat in?

Du kan se och justera din information när som helst genom att kontakta vår kundtjänst.

För din säkerhets skull måste du överlämna ett indentitetsbevis, inklusive ett giltigt ID-kort, kredikort med ditt namn, din adress, e-postadress där vi kan kontakta dig, samt ett giltigt telefonnummer.

Var medveten om att vi kommer att spara informationen så länge vi behöver för att kunna erbjuda våra Tjänster.

Du kan när som helst uppdatera din information genom att kontakta Kundtjänst. Men vi måste fortsätta spara uppgifter innehållande din information av juridiska eller regelmässiga orsaker samt för att följa gällande lagstiftning och/eller för juridiska syften.

Vi kan dra tillbaka, återskapa eller ta bort icke komplett eller felaktig information när som helst och efter eget godtycke.

 

Vinster

Vi tror på att din tur är din egen sak. Vi håller alla våra medlemmars vinster och uttag helt konfidentiella och privata. Men vi kan komma att publicera vissa detaljer gällande vinster i marknadsföringssyfte, inklusive vinsten, spelets namn, vinnarens första namn och första bokstaven i vinnarens efternamn, vinnarens hemland och stad. Dessutom kan användare hos Gratorama.com som vinner ett pris få en förfrågan angående om de önskar bli fotograferade och i sådana fall kan vi sedan komma att publicera deras fotografi i marknadsföringssyfte.

Vår vinstinformation lagras på säker plats.

 

Hantering av betalningar

Vår betalningsprocess är fokuserad på att vara så användarvänlig och behaglig som möjligt genom användandet av en rad olika betalningsmetoder. Gratorama.com erbjuder en lång rad olika insättningsalternativ och snabba uttag. Alla de olika valen är användarvänliga och mycket säkra. Läs vår Uttagspolicy och Insättningspolicy för mer information.

Alla transaktioner gjorda med kredit- eller bankkort hanteras av Hermione Ldt. vilket är ett företag registrerat i Cypruss lagrum.

Du kan förstås ha ytterligare frågor. Det är bara bra. Tveka inte att kontakta vårt kundcenter när som helst; våra kundtjänstmedarbetare hjälper dig mer än gärna.

 

Reklam:

Företaget kan då och då erbjuda dig att delta i specialkampanjer. Företaget måste motta ditt godkännande för mottagande av reklammaterial innan de kan skicka detta till dig. Du kan få meddelanden om kampanjer via olika sätt, inklusive men inte begränstat till (i) e-post, (ii) telefon, (iii) SMS, (iv) ett extra webbläsarfönster som öppnas från spelplattformen. Kampanjer börjar vid 00:00 och avslutas 23:59 UTC, på specifika datum, om inte annat anges i kampanjens Villkor. Möjligenheten att läsa dessa villkor är bara ett klick borta i varje kampanjerbjudande.

Som en del av kontoregistreringsprocessen erbjuder vi våra kunder möjligheten att "välja bort" information om framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer från Gratorama.com. Besökare som vill slippa detta kan klicka på knappen för att avbryta prenumeration i våra reklammail, eller ta bort bocken i relevant ruta under registreringsprocessen. Du kan uppdatera dina preferenser när som helst genom att kontakta vår kundtjänst.

Om du har valt att motta information om framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer via SMS på din mobil kan du "gå ur" när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att kontakta vår kundtjänst genom att svara på SMS:et med ordet "STOP". För att välja bort analyser från Trejde part, skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Skicka med din enhets identifiering, och så snart detta har hanterats kommer vår samarbetspartner att avsluta all analys gällande den utvalda enheten.

För att avsluta prenumerationen på vår e-postlista, skicka ett tomt e-postmeddelande till vår kundtjänst ([email protected]), med texten "remove" som ämne.

 

Överföring av företaget

Vi kan komma att dela med oss av information, inklusive Personuppgifter, i händelse av överföring av företaget (dvs. försäljning av en större del av företaget, sammanslagning, konsolidering, utförsäljning av tillgångar eller överföring av dessa inom företagsgruppen) eller ett annat företag inom Gruppen. I händelse av ovanstående kommer mottagaren att överta de rättigheter och skyldigheter som står beskrivna i denna Integritetspolicy.

 

Minderåriga

Tjänsten är inte till för användare yngre än 18 år. Om du är yngre än 18 år ska du inte ladda ner, använda tjänsten eller uppge några Personuppgifter till oss.

Vi förbehåller oss rätten att använda och verifiera alla Personuppgifter som insamlats från dig. I händelse av att vi görs medvetna om att en av våra användare är under 18 år och har delat uppgifter med oss kommer vi radera dessa. Om du har anledning att tro att en minderårig har lämnat information till oss, kontakta oss via [email protected]

 

Uppdateringar och ändringar i Integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna Integritetspolicy, efter eget godtycke, och den senaste versionen kommer att läggas upp på vår webbplats (under "Senast reviderade"). Vi uppmanar dig att läsa denna  Integritetspolicy regelbundet för att uppmärksamma förändringar. I händelse av större förändringar kommer vi meddela dig via våra Tjänster eller via e-post.

Ditt fortsatta användande av Tjänsterna, efter att sådana meddelanden visats på webbplatsen, innebär att du är medveten om och godkänner dessa förändringar i Integritetspolicy samt att du går med på att följa dessa förändringar.

 

Användarens valfrihet och hur du kontaktar oss

Du har rätt att få en kopia av den informaton vi har genom att kontakta vår Kundtjänst. Vi behöver upp till tjugoåtta dagar för att sammanställa ett sådant önskemål. Dessa önskemål kommer med en avgift på 10 $/€/£ i administrativa omkonstnader som uppstått då vi sammanställt all den information vi har om Dig.

Hjälp och support är alltid tillgänglig. Vi har en proffesionella kundtjänst redo att hjälpa dig, dygnet runt, 7 dagar i veckan. Tveka inte att kontakta Gratorama.com's kundtjänst. Klicka på kontakta oss.

Telefonsamtal till och från vår kundtjänst spelas in i tränings- och säkerhetssyften.

 

About us
Hermione Ltd.
Inomenon Ethnon 44, Larnaka 6042, Cyprus
 
Denna sekretess- och säkerhetspolitik har utarbetats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan innebörden av översatta versioner av denna policy och den engelskspråkiga versionen skall innebörden av den engelska versionen äga företräde.
 
Denna Integritetspolicy är giltig från 21 maj 2018.
Denna Integritetspolicy reviderades den 21 maj 2018