Säkerhet och integritet

Som en operatör baserad i EU följer Jurimae GDPR och anstränger sig till det yttersta för att skydda och respektera din integritet.

Denna integritetspolicy utgör ramverket för vårt agerande gällande insamlande, användning och utlämnande av privata uppgifter som vi samlat in via din användning av våra tjänster och hemsidan. Den innehåller även individens rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi lagrat.

Integritetspolicyn är en del av vårt Användaravtal och finns därmed integrerad här som referens. Det är även en integrerad del av Gratoramas Användaravtal. Därmed har du när du loggar in på, eller använder, Gratoramas webbplats, automatiskt lämnat ditt godkännande till att vi samlar in, använder och lämnar ut din information i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vi samlar in information om dig för att:

 • Följa våra lagstadgade skyldigheter, åtaganden och ansvar. 
 • Följa legala krav eller för att efterleva domslut under någon av de gällande lagrummen och/eller från aukoriserad myndighet (med detta menas alla myndigheter som har statlig, juridisk eller regulatorisk bestämmanderätt över oss).
 • I syfte att rapportera möjlig eller misstänkt brottslighet, inklusive pengatvätt och bedrägeri.

Om du inte godkänner, eller inte känner dig bekväm med, någon del av denna Integritetspolicy så kan du inte använda dig av Gratoramas webbplats eller tjänster.

Enligt den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Gratorama alltid att ta följande kundrättigheter i beaktande:

Meddelande om intrång

När ett dataintrång riskerar att resultera i risk för individens rättigheter och friheter måste Företaget kontakta alla kunder inom 72 timmar från den tidpunkt då de blivit medvetna om intrånget.

Rätten till tillgång

Gratoramas kunder har rätt att veta huruvida deras personuppgifter används, var de används och i vilket syfte. För mer detaljerade uppgifter hänvisas läsaren till följande delar av integritetspolicyn (nedan):

 - Typ av information vi samlar in
 - Hur vi samlar in information?
 - Hur vi använder den information vi samlat in
 - Med vem delar vi informationen
 - Tillbakatagande av personuppgifter

Vid förfrågan kommer vi förse våra kunder med en kopia i elektroniskt format av de insamlade uppgifterna.

Företagstransaktion

Vi kan komma att dela information - inklusive personlig information - i händelse av en företagstransaktion (t.ex. försäljning av en betydande del av vår verksamhet, fusion, konsolidering eller försäljning av en tillgång eller överföring i driften av denna) i företaget. I händelse av ovanstående kommer det förvärvande företaget eller övertagaren att överta de rättigheter och skyldigheter som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Rätten att bli bortglömd

Gratoramas kunder har rätt att begära att deras personuppgifter raderas eller att vidare spridning av uppgifterna upphör, oavsett om denna görs av Företaget eller av tredje part. Kunden bör dock betänka att denna rätt kräver att Företaget väger individens rättigheter mot "allmänhetens intresse av tillgången till information" när de bedömmer detta önskemål.

Dataförflyttning

Gratoramas kunder har rätt att begära ut tidigare överlämnade personuppgifter. Dataförflyttning ger kunden möjlighet att även använda dessa uppgifter hos andra operatörer.

Typ av information som vi samlar in. 

Vi samlar in två typer av information från våra användare:

1. Icke-personlig information - Den första typen av information som vi samlar är icke identifierad och icke identifierbar information gällande användare som görs tillgänglig eller samlas in via användning av tjänsten. Användares icke-personliga information omfattar: intern alias, IP-adress, ISP och typ av operativsystem, webbläsare och datum, samt antal gånger vår webbplats besökts.
2. Personlig information - Den andra typ av informationen är individuell identifierbar information. Det vill säga information som identifierar individen eller som med mindre ansträngning kan användas för att identifiera individen. När du använder våra tjänster kommer du få förfrågan om att uppge Personuppgifter. Användarens personuppgifter omfattar: intern alias, Användarnamn, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkortnummer och finansiell information. 

Om vi kombinerar Personlig information med icke-personlig information kommer den resulterande informationen att behandlas som personlig information så länge den förblir kombinerad.

Hur vi samlar in information

Vi samlar in all den Kontoinformation som du förser oss med under Kontoregistreringen samt de personuppgifter du anger när du registrerar dig som medlem på vår webbplats eller som du frivilligt lämnar när du använder sidan/kommunicerar med oss. För att kunna erbjuda bästa möjliga service och för att minimera risken för orättvisor sparar vi din spel- och transaktionshistorik. Vi samlar också in information när förändringar sker till en spelares konto enligt spelarens önskemål. Så som förändringar gällande e-postadress, registrering av ny betalningsmetod och så vidare. 

Cookies

Vi använder cookies (en liten informationsfil som skickas från webbplatsen och lagras i användares webbläsare medan användaren surfar på webbplatsen) för att spåra din användning av Gratorama, och för att kunna ge dig en personanpassad upplevelse. Dessa tillåter dig även att logga in och börja spela direkt när du besöker webbplatsen.

Du kan ta bort cookies genom att följa instruktionerna på din enhet. Du hittar också information om cookies här. Notera dock att om du väljer att stänga av cookies så kan det hända att vissa av våra funktioner inte fungerar som det är tänkt och att din onlineupplevelse kan försämras.

För mer information se vår Cookiepolicy nedan. 

Hur vi använder informationen vi samlat in

Vi använder och delar personuppgifter på det sätt som beskrivs i vår Integritetspolicy. Personuppgifterna kommer lämnas ut till tredje part enbart i de fall då det krävs för ett specifikt syfte, så som anges i denna Integritetspolicy. I dessa fall begär vi att de företag som använder informationen använder denna i enlighet med vår Integritetspolicy.

Vi använder de insamlade personuppgifterna och informationen enbart i det syfte för vilket det insamlades. Så som, för att tillåta oss att kommunicera och hantera dina Uttag. Vi kan även komma att kontakta dig via e-post för att förse dig med information gällande nya mjukvaruuppdateringar, uppdaterade användarvillkor, policies och kampanjmaterial. 

Vi kan komma att använda den information som du angett för att skapa ditt konto och för att förse dig med tjänsterna (inklusive fakturering) och för att administrera och hantera ditt konto. Samt för att förse dig med kampanjuppdateringar gällande våra produkter och tjänster.

Vi kommer inte skicka dig någon oönskad information som exempelvis reklammeddelanden från tredje part eller marknadsföring. 

Med vilka delar vi informationen?

Vi hyr inte ut, säljer eller delar dina personuppgifter med utomstående förutom så som det beskrivs i vår Integritetspolicy. De personuppgifter som lämnas ut till Mottagaren är enbart de uppgifter som krävs för ett specifikt syfte så som anges i denna Integritetspolicy. 

Vi kan tillfälligt hyra in andra företag som utför begränsade tjänster å våra vägnar inklusive, men inte begränsat till, verifiering av identitet och bekräftelse; betalningshantering; kommunikation av marknadsföringsmaterial; information gällande våra eller våra samarbetspartners produkter och tjänster och tillandahållandet av mjukvara. Vi kommer enbart förse dessa företag med information som krävs för att utföra tjänsten och de kommer förbjudas att använda informationen i andra syften. När någon av våra utomstående leverantörer eller partners samlar in och/eller får tillgång till dina personuppgifter kräver vi att de följer vår Integritetspolicy för att skydda dina personuppgifter.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter, eller annan information du sänt oss om utlämnandet av sådan information hjälper till, eller är nödvändig för, att: (i) hävda våra policies (inklusive vårt Användaravtal), inklusive utredningar gällande brott mot dessa; (ii) för att undersöka, upptäcka, förhindra eller agera vid illegala aktiviteter eller andra oegentligheter, misstänkt begrägeri eller säkerhetsproblem; (iii) för att etablera eller utöva vår rätt att försvara oss själva mot juridiska krav; (iv) skydda våra, samarbetspartners, våra användares och dina rättigheter eller egendom. 

Överföring av information

Gratoramaär SSL-krypterat. När din (personliga och icke-personliga) information flyttas från din dator till vår server ser vi till att dina uppgifter och all annan känslig data överförs säkert över nätet och hålls strängt konfidentiell och skyddas av den senaste uppdaterade tekniken inom brandväggar.

Eftersom vi opererar på global skala kan det vara nödvändigt att överföra dina Personuppgifter till länder utanför EU. Dataskyddsförordningen och andra lagar i dessa länder är evenutellt inte lika omfattande som de i den Europeiska Unionen. I sådana fall ser vi till att säkerställa en liknande nivå av skydd för dina Personuppgifter. Notera att genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du även överförandet av dina personuppgifter till länder utanför EU.

Lagring av dina personuppgifter

Observera att om du inte lämnat önskemål om annat, kommer vi lagra din informaion så länge vi behöver för att kunna förse dig med våra tjänster.
Du kan se eller ändra dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vår Kundtjänst. För din egen säkerhet kommer du behöva visa upp identitetsbevis inklusive ett giltigt ID-kort, kreditkort med ditt namn, din adress, e-postadress för kontakt och ett giltigt telefonnummer.

Observera att vi kan komma att behöva upprätthålla akter med din information i juridiskt syfte, i regulatoriskt syfte,eller för att lyda domstolsbeslut. Vi kan också när som helst dra tillbaka, fylla på eller ta bort ofullständig eller felaktig information enligt eget gottfinnande.

Vinster

Vi tror på att din tur är din egen sak. Vi håller därför alla våra spelares vinster och uttag helt konfidentiella och privata. Men, vi kan komma att publicera vissa uppgifter gällande vinster i marknadsföringssyfte. Inklusive vinstsumman, spelets namn, vinnarens förnamn och första bokstaven i efternamnet, hans/hennes hemland och stad. 

Notera att Gratoramas användare som vinner en vinst kan få tillfrågan om godkännande att fotograferas. I händelse av detta kan vi använda och publicera deras foto i kampanjsyfte. Detta är dock enbart möjligt efter uttryckligt godkännande. 

Som med övrig information kommer vinnarnas information att lagras i en säker datamiljö.

Betalningshantering

Våra betalningsprocesser fokuserar på användarvänlighet och bekvämlighet vilket innebär att vi erbjuder en rad olika betalningsmetoder. Gratorama erbjuder ett brett utbud av metoder för insättning och snabba uttag. Alla alternativ är användarvänliga och mycket säkra. Läs vår Insättnings- och Uttagspolicy för mer information. 

Alla kredit- och bankkortstransaktioner hanteras av Jurimae Ltd. - ett företag ställt under Cypriotisk lag. 

Skulle du ha några ytterligare frågor eller funderingar gällande betalningshanteringen kan du kontakta vår Kundtjänst när som helst. Vi svarar alltid på dina frågor. 

Marknadsföring

Företagen kan, då och då, skicka ut specialkampanjer. Notera att kampanjerna alltid påbörjas 00:00 och avslutas 23:59 UTC på de angivna datumen om inget annat anges i kampanjens Användarvillkor. Det finns alltid möjlighet att läsa Användarvillkoren med bara ett enda klick i samband med varje kampanj. 

Gratorama kommer använda dina personuppgifter så som ditt namn, hemadres, e-postadress, telefonnummer osv. i syfte att förse dig med kampanjmaterial gällande våra produkter och tjänster inklusive vår webbplats och andra program relaterade till Gratoramas samarbetspartners och som vi tror kan vara av intresse för dig. 

Du kommer få meddelande om kampanjer via olika vägar, inklusive men inte begränsat till (i) e-post (ii) telefon (iii) SMS (iv) nya fönster eller pop-ups som öppnas från spelplattformen. 

Vi kan även dela och utlämna Personuppgifter till våra marknadsföringspartners i syfte att förse dig med olika erbjudanden vilka vi, eller våra marknadsföringspartner, anser vara relavant för dig. Våra marknadsföringspartner kan använda dessa personuppgifter för olika metoder av marknadsföring så som direkt e-post, post, SMS och telefonförsäljning.

Observera: vi måste, enligt lag, ha ditt godkännande för mottagandet av sådana reklammeddelanden eller marknadsföring innan vi skickar dem. VI måste därför förse dig med möjligheten att när som helst tacka nej till dessa (nedan).

Tacka nej

Som en del av registringsprocessen erbjuder vi alla nya kunder hos Gratorama möjligheten att avstå från information gällande framtida evenemang, erbjudanden och kampanjer.

Om du vill tacka nej, ta bort krysset i relevant ruta under registreringsprocessen eller kontakta oss för hjälp. 

 - För att ta bort dig själv från vår marknasföringslista skickar du ett tomt e-postmeddelande till vår kundtjänst (support@Gratorama.com) med texten "Ta bort" som ämne ELLER så klickar du på "avsluta prenumeration" i något av våra marknadsföringsmail. 
 - För att närsomhelst uppdatera dina marknadsföringspreferenser kan du kontakta vår Kundtjänst.
 - För att avstå från deltagande i utomståendes analys, skicka ett e-postmeddelande till support@Gratorama.com och inkludera ditt enhets-ID. Så snart din förfrågan hanterats kommer våra utomstående analytiker att avsluta analysera just den angivna enheten.

Förändringar i företaget

Vi kan komma att dela information - inklusive personuppgifter - i händelse av förändringar i företaget (tex försäljning av en större del av företaget, sammanslagningar, uppköp eller utsäljning av tillgångar eller överföring av operationen av tillgångarna). I händelse av ovanstående kommer det mottagande företaget eller överföraren att åta sig alla de skyldigheter som står angivna i denna Integritetspolicy.

Minderåriga

Våra tjänster är inte skapade för användare under 18 år. Om du är under 18 år ska du varken ladda ner eller använda tjänsten vi erbjuder eller uppge några personuppgifter till oss. Eftersom vi förbehåller oss rätten att kontrollera och verifiera alla personuppgifter som vi samlar in kommer vi omedelbart att radera informationen om vi upptäcker att du är under 18 år gammal. 
Om du har anledning att tro att en minderårig har delat information med oss uppmanar vi dig härmed att kontakta oss på support@Gratorama.com så snart som möjligt. 

Uppdateringar eller förändringar av Integritetspolicyn

Vi kan då och då komma att förändra denna Integritetspolicy enligt vårt eget gottfinnande. Den senaste versionen kommer sedan läggas upp på vår webbplats (som syns i avdelningen "Senast reviderad"). Vi uppmuntrar dig att granska denna Integritetspolicy regelbunden i händelse av förändringar. Om vi gör genomgripande förändringar kommer vi meddela dig via våra tjänster eller via e-post. 

Sådana större förändringar kommer träda i kraft sju (7) dagar efter att meddelandet lämnats via någon av ovan nämnda metoder. Annars kommer alla förändringar till denna Integritetspolicy att träda i kraft på datumen då den senast reviderades. Ditt fortsatta användande av våra tjänster efter detta datum innebär automatiskt att du godkänner villkoren. 

Din fortsatta användaning av Tjänsten efter meddelande om sådana förändringar till vår webbplats innebär att du godkänner och accepterar förändringarna av Integritetspolicyn.

Användarens rättigheter och Hur du kontaktar oss

Du kan införskaffa en kopia av all information vi har om dig genom att kontakta kuntjänst. Notera dock att (i) vi behöver upp till 28 dagar för att uppfylla ditt önskemål, och (ii) att sådana önskemål är belagda med en avgift på 10 € för att täcka de administrativa omkostnaderna.

Skulle du uppleva några problem har vi en professionell kundtjänst redo att hjälpa dig dygnet runt, 7 dagar i veckan. Tveka inte att kontakta vår Kundtjänst. (Notera att telefonsamtal till och från vår kundtjänst spelas in i utbildnings och säkerhetssyfte.)

Denna integritetspolicy har ursprungligen skrivits på engelska. I händelse av skillnader mellan den översatta versionen av denna policy och den engelska varianten är det den engelska varianten som har företräde. 

 Denna Integritetspolicy reviderades senast 2 september 2018.

Cookiepolicy

Gratorama använder cookies för att tillhandahålla en bättre och mer personanpassad tjänst till sina användare. Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är, hur de används på webbplatsen och hur du hanterar dem.

När du besöker eller loggar in på en webbplats eller en applikation som ägs av oss, eller när du interagerar med vårt innehåll ("tjänsterna") använder vi (och godkända utomstående parter) web beacons, cookies, pixeltaggar, scripts, taggar, API och andra "spårningstekniker". Dessa spårningstekniker låter oss automatiskt samla in information om dig, din enhet och dina surfvanor för att förbättra din navigation på webbplatsen, förbättra våra tjänster och för att anpassa din upplevelse av dessa.

Vi använder även denna information för att samla in statistik om användningen av våra tjänster, för att utföra analys, leverera innehåll som skräddarsytts efter dina intressen och för att tillhandahålla våra tjänster till våra användare, annonsörer, kunder och partners.

Vad är en cookie?

Cookies är små textfiler som innehåller små mängder information som skickas till och lagras på din dator, smartphone eller annan enhet som du använder för att ansluta till vår webbplats. Varje cookie skickas sedan tillbaka till ursprungssidan vid varje efterföljande besök eller vid besök till en annan webbplats som känner igen cookien. Cookies är mycket användbara eftersom de tillåter en webbplats att känna igen användarens enhet. 

När cookien är aktiv kan den hjälpa till att göra våra tjänster mer användarvänliga. Exempelvis genom att komma ihåg ditt valda språk och dina inställningar.

Användning av cookies på webbplatsen

Vi använder cookies på ett flertal olika sätt. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, följande: (a) för att låta användare logga in på sitt Gratorama-konto, (b) för att låta användare välja sina inloggningspreferenser, (c ) för att övervaka och samla in information om transaktioner på webbplats och (d) för att förhindra bedrägerier och för att i allmänhet skydda integriteten.

Även om cookies i allmänhet används för att förbättra användarupplevelsen är vissa cookies viktiga för webbplatsens funktion. Gratoramas användning av cookies på webbplatsen faller därmed under följande kategorier:

 • Sessionshantering - Dessa cookies är viktiga för webbplatsens använding i allmänhet eftersom de hanterar information om sessionerna och gör det möjligt för användare att navigera på webbplatsen.
 • Funktion - Dessa cookies lagrar information som möjliggör för oss att minnas användarens inställningar som exempelvis önskad språk, sortering och mediatyp. De används också för att förbättra användarens upplevelse genom att, exemplevis, förhindra att användaren visas samma meddelande flera gånger.
 • Förhindra bedrägeri - dessa cookies lagrar information som hjälper oss att stoppa bedräglig använding av webbplatsen.
 • Spårning - Dessa cookies gör det möjligt för oss att lagra information om hur användare kommer till, och lämnar, webbplatsen för syften gällande våra samarbetspartner.  
 • Analys - dessa cookies ger oss möjligheten att känna igen och räkna antal användare och se hur dessa rör sig på vår webbplats. Detta hjälper oss att förbättra vår webbplats, exempelvis genom att säkerställa att användarna enkelt hittar vad de letar efter; för att visa reklammeddelanden och information som är mer relevant för användaren och dennes intressen och för att övervaka effektivteten hos sådana meddelanden och information.

Notera att Gratorama, då och då, kan använda noggrant utvalda utomstående tracking- och/eller analys-cookies för att förbättra webbplatsen och Gratoramas tjänster till användarna.
När länkar till tredje part erbjuds på webbplatsen är det viktigt att du kommer ihåg att dessa webbplatser har sina egna cookies och integritetspolicies som reglerar den information du lämnar. Om du väljer att använda någon av dessa webbplatser rekommenderar vi att du läser deras cookie- och integritetspolicy innan du börjar. 

Hur du hanterar dina cookieinställningar

Notera att vi inte känner igen eller svarar på automatiska webbläsarsignaler gällande trackingtekniker inklusive "Spåra inte"-förfrågningar. Men, det finns flera sätt på vilket du kan hantera och kontrollera dina cookie-inställningar. Kom ihåg att om du raderar eller blockerar cookies kommer vissa av funktionerna i tjänsten inte att fungera som det är tänkt. 

Hantera cookies via din webbläsare

De flesta webbläsare ger dig viss allmän information om cookies: låter dig se vilka cookies som sparats på din enhet; låter dig radera cookies i efterhand (kollektivt eller individuellt) och möjliggör för dig att på förhand avgöra om du vill blockera eller tilåta cookies för alla webbplatser eller individuellt utvalda webbplatser (även om "integritetsinställningar" används på webbläsaren). Dessutom kan du i de flesta fall stänga av cookies från tredje part via en separat inställning.

Information om cookies finns i vanliga fall under "Hjälp" i din webbläsare. Notera att inställningarna som erbjuds av webbläsaren eller enheten ofta enbart gäller för den utvalda webbläsaren eller enheten. Nedan hittar du länkar till några av dessa inställningar i några av de vanligaste webbläsarna:

 • Chrome
 • Chrome för mobilen
 • Internet Explorer och Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Safari
 • Opera

Uppgifter om hur Gratoramaskyddar din integritet anges i Integritetspolicyn ovan. 

Senast uppdaterad 3 september 2018

Alla rättigheter förbehållna. Gratorama.com är ett varumärke som förvaltas av Jurimae Ltd., ett företag som lyder under lagarna på Cypern, med säte i Inomenon Ethnon 44, Larnaka 6042, Cypern, för och på uppdrag av Twino Trading NV, ett företag som lyder under lagarna i Curacao med adress på E-Commerce Park Vredenberg, Curacao. Twino Trading N.V. är auktoriserat av regeringen i Curacao, som en informationsleverantör som är lagligt behörig att bedriva e-spelverksamheter på nätet från Curacao. Licensiering och övervakning av e-spel tillhandahålls av Antillephone N.V. (licens 8048/JAZ2015-023)